Itämaisen tanssin opettajan perusopintokokonaisuus

päivitetty 18.9.2015

Perusopintokokonaisuuden tavoitteena on lisätä opiskelijan tietoja ja taitoja itämaisen tanssin opetuksesta. Opintojen tarkoituksena on perehdyttää opiskelija itämaiseen tanssiin sekä liikunta- että taidemuotona. Opintojen aikana opiskelija tutustuu itämaiseen tanssiin osana Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kulttuuriperintöä.

Lisäksi tarkoituksena on varmistaa, että koulutetut opettajat huolehtivat oikeasta ja terveellisestä kehon käytöstä. Tavoitteena on, että opettajat tekevät perusliikkeet puhtaasti sekä hallitsevat arabialaisen musiikin yleisimmät rytmit ja kansantanssityylit.

Kenelle

Perusopintokokonaisuus on tarkoitettu Seitsemän Hunnun Tanssi ry:n jäsenille, jotka

  • opettavat itämaista tanssia
  • aikovat opettaa itämaista tanssia
  • haluavat syventää osaamistaan ja asiantuntemustaan tanssiharrastuksestaan

Edellytykset

Perusopintokokonaisuuteen osallistumisen edellytyksenä on vähintään neljän vuoden säännöllinen itämaisen tanssin harrastus.

Tekniikkapalaute

Opettajakoulutuksen aikana opiskelija osallistuu viiteen eri opettajan pitämään opetuskäytäntödemoon ( 3 h). Opiskelija saa jokaisen seminaarin lopuksi henkilökohtaista palautetta tanssitekniikastaan.

Opetuskäytäntöosio hyväksytään suoritetuksi, kun opiskelijan oma tanssitekniikka on kunnossa.

HUOM! Jos opiskelija on käynyt opetusdemoissa koulutuksen alkuaikoina, tekniikkapalautetta ei kaikissa demoissa annettu. Kaikkien näyttökokeeseen aikovien on suoritettava oma tanssitekniikkansa hyväksytysti opetusdemoissa.

Viiden opetuskäytäntödemon suorittamiseen on käytettävä aikaa vähintään puoli vuotta. Opiskelija laatii kirjallisen raportin opetuskäytäntödemoista. Raportissa opiskelija vertailee eri opettajien opetuskäytäntöjä ja pohtii opetuskäytäntöjen tavoitteita. Raportissa opiskelija kuvaa omaa oppimistaan kokemustensa pohjalta. Raportti palautetaan opettajakoulutusvastaavalle mieluiten sähköpostin liitteenä (opekoulu(at)7ht.fi).

 Seitsemän Hunnun Tanssi ry. (7HT) on valtakunnallinen itämaisen tanssin yhdistys, joka tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluita ja yhteyden muihin itämaisen tanssin harrastajiin.

© Seitsemän Hunnun Tanssi ry. 2006–2019       webdesign © Inka Vilén 2006–2019
www.7ht.fi        ishtar.7ht.fi        www.itamainentanssi.fi