Tutkintovaatimukset

päivitetty 18.9.2015

1. Itämaisen tanssin opetuskäytäntö

Opiskelija osallistuu vähintään viiteen opetuskäytäntödemoon ( 3 h). Demojen kouluttajina pitää olla ainakin kolme eri opettajaa. Opiskelija saa jokaisen opetuskäytäntödemon lopuksi palautetta omasta tanssitekniikastaan. Viiden opetuskäytäntödemon suorittamiseen on käytettävä aikaa vähintään puoli vuotta. Opetuskäytäntöosio hyväksytään vasta siinä vaiheessa, kun opiskelijan oma tanssitekniikka on kunnossa.

Opiskelija laatii kirjallisen raportin opetuskäytäntödemoista. Raportissa opiskelija vertailee eri opettajien opetuskäytäntöjä. Tarkoituksena on pohtia opetuksen tavoitteita ja niihin liittyviä opetusmenetelmiä. Raportissa opiskelija kuvaa omaa oppimistaan kokemustensa pohjalta. Lähdemateriaalina voi käyttää myös muita opetustilanteita, opetusvideoita, kokemuksia oppimisesta, omia opettajakokemuksia ym. Raportti palautetaan opettajakoulutusvastaavalle.

2. Itämaisen tanssin tyylit, terminologia ja kulttuuri

Tavoitteena on perehtyä sekä itämaisen tanssin käsitteisiin että Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kulttuureihin.

Opiskelija valitsee kaksi näistä kolmesta tehtävästä:
• kaksi kirjallisuustyötä, joista toinen käsittelee tanssia ja toinen arabi- ja/tai islamilaista kulttuuria (ja joista jälkimmäisen voi korvata esim. arabian kielen 1 opintoviikon laajuisilla opinnoilla)
• tanssityylitentti (kansantanssien ja tanssityylien tekniikat, askeleet, peruselementit, musiikki)
• muu näyttö tanssintuntemuksesta (kirjallisuustyö, videokooste, dokumentoitu koreografia)

Tehtävät palautetaan opettajakoulutusvastaavalle. Osion suorittamisen hyväksyy Tuija Rinne. Opiskelija voi käyttää tietolähteinä lehtiä, kirjoja, elokuvia, videoita, henkilöiden haastatteluja ym.

Kaikki kansantanssikurssit tukevat tätä osiota. Aiheista järjestetään tarpeen mukaan koulutusta. Myös tyylituntemustaan on syytä lisätä osallistumalla mahdollisimman monelle kansantanssikurssille. Kirjallisten töiden työsuunnitelmat on hyvä esitellä Tuija Rinteelle, jotta työt eivät paisu liian laajoiksi. Kirjallisia töitä on mahdollista tehdä myös parityönä.

3. Itämaisen tanssin rytmit

Tavoitteena on itämaisten tanssirytmien hallinta, siten että opiskelija tunnistaa erilaisia rytmejä, tuottaa niitä ja tuntee rytmien tanssillisen käytön.

Opiskelija osallistuu vähintään kahteen 2 h rytmikurssiin ja sen lisäksi suorittaa rytmitentin hyväksytysti. Tentti koostuu rytmien tunnistamisesta, rytmien tuottamisesta ja tanssillisesta käyttämisestä.

4. Tanssijan lihashuolto ja motorinen oppiminen

Opiskelija osallistuu 4 tunnin Lihashuolto ja motorinen oppiminen -luennolle ja suorittaa opettajan antamat tehtävät hyväksytysti. Osion suorittamisen hyväksyy Hannele Lindgren siten, että opiskelijat, jotka kurssin jälkeen haluavat suorittaa kokeen, lähettävät hänelle siitä sähköpostitse tiedon, jonka jälkeen hän lähettää kysymykset ja jonka jälkeen opiskelijoilla on kaksi viikkoa aikaa vastata kysymyksiin.

5. Itämaisen tanssin perusopintojen näyttökoe

Tavoitteena on hyvä itämaisen tanssin tuntemus. Opiskelija hallitsee itämaisen tanssin perusteet hyvin ja osaa opettaa itämaista tanssia. Näyttökoetta ennen opiskelijan on suoritettava hyväksytysti kaikki muut osiot. Myös opiskelijan tanssitekniikka on oltava hyväksytty opetuskäytäntödemojen yhteydessä.


Näyttökokeessa opiskelija ohjaa tanssiryhmää arvioivien kouluttajien ohjeiden mukaan. Näyttökokeen arviointiin osallistuu aina vähintään kolme opettajakoulutustyöryhmän jäsentä. Näyttökokeesta peritään näyttökoemaksu 110 €, joka laskutetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa 50 € laskutetaan heti opettajakoulutukseen hyväksymisen jälkeen ja toinen osa 60 € laskutetaan näyttökokeeseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Itämaisen tanssin perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saa todistuksen.

 Seitsemän Hunnun Tanssi ry. (7HT) on valtakunnallinen itämaisen tanssin yhdistys, joka tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluita ja yhteyden muihin itämaisen tanssin harrastajiin.

© Seitsemän Hunnun Tanssi ry. 2006–2019       webdesign © Inka Vilén 2006–2019
www.7ht.fi        ishtar.7ht.fi        www.itamainentanssi.fi